ห้องโกเมน1 ราชภัฏอุดร คือตรงไหน

+2 โหวต
420 ดู

ราชภัฏอุดรนี่ห้องโกเมน1คือตรงไหนครับ

ราชภัฎอุดรธานี

1 คำตอบ

0 โหวต
เริ่มต้นที่หน้าประตูมหาวิทยาลัย
เมื่อถึงบริเวณ 3 แยกหน้าเสาธง(อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ)
แล้วเลี้ยวซ้าย และขวาก่อนถึงอาคารหอประวัติ(อาคารวังแดง)
ตรงมาเรื่อยๆจะพบกับเส้นทางเลี้ยวประกอบกับการสังเกตุต้นพิกุลทางด้านขวามือ
และอาคารโกเมนจะอยู่ด้านขวามือของคุณ
ถ้าคุณกำลังหาคำตอบ ในจังหวัด

อุดรธานี

ให้คุณถามคำถามไว้ได้เลย เราจะหาคำตอบให้กับคุณเอง

34 คำถาม

32 คำตอบ

4 ความคิดเห็น

618 สมาชิก

...